Daniëlle Geboers

Daniëlle Geboers

Stafmedewerker Bedrijfskunde

Ik houd mij dagelijks bezig met financiële vraagstukken die bij onze agrariërs leven. In mijn rol als Stafmedewerker Bureau Vaktechniek Bedrijfskunde zorg ik ervoor dat er voldoende stuurinformatie is en op een goede manier ontsloten wordt.  

Juist deze tijd vraagt om goede managementinformatie. Informatie die actueel, uitgebreid en gebruiksvriendelijk is.

Mijn interesse in agrarische bedrijfseconomie en data werd aangewakkerd tijdens mijn bachelor Dier- en veehouderij aan de HAS Hogeschool en mijn master Animal Sciences aan de Universiteit van Wageningen. Ik ging op zoek naar een baan waarin ik data kon omzetten naar echte inzichten. Bij Alfa Accountants en Adviseurs in Wageningen (hoofdkantoor) vond ik hiervoor de juiste plek. Als stafmedewerker faciliteer ik onze collega’s op de vestigingen. Ik vind het een uitdaging om kennis over te brengen en collega’s kennis te laten maken met nieuwe tools om onze dienstverlening te verbeteren.

Persoonlijke eigenschappen:
• Ik krijg energie van het visualiseren van grote hoeveelheden data.
• Ik werk graag samen met anderen, wat mijn werk gevarieerd maakt en tot nieuwe inzichten kan leiden.
• Ik ben enthousiast, gedreven en georganiseerd.

Meer info:
Wil je meer weten? Neem gerust contact op via:
☎ 088 2531032
✉ dgeboers@alfa.nl
Bezoek www.alfa.nl


Recente artikelen van Daniëlle

Compleet beeld van de totale voerkosten

Compleet beeld van de totale voerkosten

19 augustus 2019

Veehouders hebben inzichtelijk wat de kosten voor de aankoop van voer zijn, maar wat zijn de kosten van het eigen ruwvoer?

Heldere strategie cruciaal in kostprijsmanagement melkveehouderij

Heldere strategie cruciaal in kostprijsmanagement melkveehouderij

20 mei 2019

Produceren in een veranderlijke wereld met schommelingen in de melkprijs vraagt veel van ondernemers. Om inzicht te hebben in de kritieke grenzen en om goed te kunnen inspelen op de schommelingen van de melkprijs, is de kritieke melkopbrengstprijs (KMO) een goede indicator. De kritieke melkopbrengstprijs is de melkopbrengst die je minimaal nodig hebt om aan alle verplichtingen te voldoen. Hierbij is er regulier afgelost bij de bank, alle rekeningen betaald, de vervangingsinvesteringen gedaan en zijn de privé onttrekkingen meegenomen.

BAS Melkvee Plus

BAS Melkvee Plus

6 maart 2019

Wat is de toegevoegde waarde van BAS Melkvee Plus voor jou als melkveehouder? De BAS melkvee Plus rapportage geeft naast de inzichten op bedrijfsniveau goed inzicht in de drie processen op het melkveebedrijf. Namelijk het produceren van melk, opfokken van jongvee en het telen van ruwvoer.

BAS Melkvee Plus

BAS Melkvee Plus

6 augustus 2018

Wat is de toegevoegde waarde van BAS Melkvee Plus voor jou als melkveehouder? De BAS melkvee Plus rapportage geeft naast de inzichten op bedrijfsniveau goed inzicht in de drie processen op het melkveebedrijf. Namelijk het produceren van melk, opfokken van jongvee en het telen van ruwvoer.

Duurzaamheidskengetallen melkvee 2016

Duurzaamheidskengetallen melkvee 2016

29 augustus 2017

In 2016 is de melkproductie volgens verwachting verder gestegen, zowel op bedrijfsniveau als per koe. De jongveebezetting daalde vorig jaar verder. Het totale energieverbruik houdt de dalende trend vast en de stikstof-fosfaat-verhouding in de mest neemt toe. Dit zijn een aantal belangrijke bevindingen uit de duurzaamheidskengetallen 2016