Banner

Compleet beeld van de totale voerkosten

19 augustus 2019 | Door:  Daniëlle Geboers

Veehouders hebben inzichtelijk wat de kosten voor de aankoop van voer zijn, maar wat zijn de kosten van het eigen ruwvoer?

Als je daar het antwoord op weet, dan krijg je ook inzichtelijk waar in het voersaldo mogelijk verbetering zit: in de stal of op het land? Met de BAS Melkvee Plus rapportage brengen wij naast de aankoop van voer ook de kosten van het zelfgeteeld ruwvoer in beeld. Het zelfgeteeld ruwvoer is een belangrijke kostenpost op je bedrijf. Hier kan je invloed op uitoefenen door een optimale bemesting in relatie tot de kwaliteit van de bodem en het graslandmanagement. Een goed beweidingsplan en maaischema voorkomt groeivertraging en leidt tot maximale grasopbrengsten.  Daarnaast is een optimale voerefficiëntie van wezenlijk belang, zo is vers gras over het algemeen makkelijker verteerbaar dan ingekuild gras.

Voersaldo per koe

Circa 55% van de totale kosten op een melkveebedrijf zijn een resultante van de voerkosten. Van de totale voerkosten is krachtvoer met ongeveer 50% de grootste kostenpost. We zien een grote spreiding tussen bedrijven als gevolg van een andere rantsoensamenstelling en de gekozen bedrijfsvoering. In 2018 gaf een gemiddeld melkveebedrijf 10 euro per 100 kg melk uit aan de aankoop van voer en kwamen de totale voerkosten uit op 16 euro per 100 kg melk. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Alfa database en zijn vrij constant over de jaren. De spreiding tussen bedrijven is wel aanwezig: de 25 procent bedrijven met het hoogste saldo melkvee besteedden 9,09 euro per 100 kg melk aan de aankoop van voer. De 25 procent bedrijven met het laagste saldo melkvee besteedden 10,72 euro per 100 kg melk aan aankoop van voer. Als we dit vergelijken met de totale voerkosten, dan zien we dat de groep van de 25 procent bedrijven met het hoogste saldo totaal 14,13 euro per 100 kg melk uitgeven aan voerkosten en de 25 procent bedrijven met het laagste saldo totaal 17,36 euro per 100 kg melk. 

Eigen ruwvoer

De eigen voerkosten bestaan uit teeltkosten en bewerkingskosten (loonwerk en eigen mechanisatie). Financieel kan het aantrekkelijk zijn om meer uit ruwvoer te melken, door de krachtvoeraankopen te beperken. Gemiddeld bedragen de kosten voor eigen ruwvoer € 4,88 per 100 kg melk in de onderzochte jaren. Wordt een verschil gemaakt tussen bedrijven met het hoogste saldo en bedrijven met het laagste saldo, dan blijkt dat de kosten voor eigen ruwvoer tussen beide groepen verschillen (€ 5,03 versus € 6,64 per 100 kg melk). Uitgedrukt in kosten per hectare varieert de kostprijs tussen € 812 en € 1.245. De voerkosten per 100 kg melk kan je prima in de hand houden door ruwvoer van eigen bodem te verstrekken, mits je aandacht hebt voor de productiekosten (waaronder de teeltkosten).

Alfa is dichtbij

Wil je een compleet beeld van de totale voerkosten op je bedrijf, dus inclusief de eigen ruwvoerkosten? Neem dan een kijkje op de BAS Melkvee Plus pagina en neem contact op met je bedrijfskundig adviseur van Alfa. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Daniëlle Geboers

Daniëlle Geboers

Stafmedewerker Bedrijfskunde

088 2531032 | dgeboers@alfa.nl


Meer over Daniëlle