Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

Voor alles rond agrofiscaliteit kan je bij mij terecht. Veranderingen op dit vakgebied gebruik ik om mijn collega’s te informeren, cursussen te geven, artikelen en nieuwsberichten te schrijven en klantadviezen te ontwikkelen. Ik ben voorzitter van de specialistengroepen agrofiscaliteit. . Ik adviseer klanten én mijncollega’s, stem fiscale kwesties af met de Belastingdienst en procedeer zaken uit bij de belastingrechter. Ik ben ook HT-relatiebeheerder voor Alfa en namens Alfa lid van de VLB vaksectie recht. Naast Alfa ben ik werkzaam als docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit.


Recente artikelen van Arne

Tarieven, heffingskortingen, aftrekposten en toeslagen

Tarieven, heffingskortingen, aftrekposten en toeslagen

21 september 2022

Er zijn volop tariefswijzigingen voor 2023. Het laagste tarief in box 1 gaat (licht) naar beneden en de arbeidskorting omhoog. Toeslagen stijgen. Welke tarieven wijzigen nog meer?

Ondernemers in de inkomstenbelasting: einde oudedagsreserve

Ondernemers in de inkomstenbelasting: einde oudedagsreserve

21 september 2022

De gunstigere arbeidskorting geldt ook voor ondernemers. MIA en EIA gaan omhoog. De lasten voor ondernemers nemen toe door sterkere afbouw zelfstandigenaftrek en einde oudedagsreserve.

Wat verandert er (nog) niet?

Wat verandert er (nog) niet?

21 september 2022

In het Belastingplan ontbreken maatregelen die wel werden verwacht. Wanneer is er duidelijkheid over de bedrijfsopvolgingsregeling? Blijft de landbouwvrijstelling? Missen we nog meer?

Afbetalingsregeling belastingschuld corona soepeler op verzoek

Afbetalingsregeling belastingschuld corona soepeler op verzoek

12 september 2022

Op 1 oktober zijn de afbetalingsregelingen van de openstaande belastingschulden gestart waarvoor, door corona, uitstel van betaling is verleend. Versoepelingen zijn mogelijk.

Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling door CPB – gevolgen voor de landbouw

Evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling door CPB – gevolgen voor de landbouw

31 mei 2022

Eind mei verscheen het evaluatierapport van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregeling. In dit artikel lees je de bevindingen.