Banner

Accountant voor de bouw

De bouw is met zijn specifieke kenmerken een branche die van de accountant een specialistische benadering vraagt. Alfa heeft veel expertise in de bouw. Niet alleen op het gebied van cijfers, ook ten aanzien van andere aandachtsgebieden zoals fiscale advisering en belonen van medewerkers.

De uitdaging voor de bouw zit in het verduurzamen en het bouwen van energie neutrale huizen. In hoeverre is circulair bouwen nu al mogelijk? En is er straks nog wel voldoende gekwalificeerd personeel? En hoe komen we tijdig aan betaalbare materialen? Met welke regelgeving heeft de sector te maken? Grip houden op de cijfers is niet alleen maar voorbehouden aan je eigen financiële medewerkers. Alfa kent de bouw door en door. Die kennis is de basis voor een optimale begeleiding en een toekomstgericht advies.

Accountant voor de bouw 

De bouw is typisch zo’n branche die gespecialiseerde expertise vraagt. Deels omdat er veel specifieke regelingen voor de bouw zijn. Maar ook omdat bouwbedrijven meestal een bovengemiddeld risicoprofiel kennen. De bedragen die in een gemiddeld bouwbedrijf omgaan, zijn veel groter dan in veel andere ondernemingen. 

Goed risicobeheer en continue aandacht voor debiteuren zijn essentieel. Financieringsaanvragen hebben een goede onderbouwing nodig. Vertrouwd terrein voor Alfa. 

Alfa Management Paneel voor de bouw 

Voor elke ondernemer is het essentieel om zicht te hebben op de actuele financiële positie. We bieden je ook de mogelijkheid het financiële reilen en zeilen goed te monitoren: met het Alfa Management Paneel. Daarmee zie je realtime wat er verandert aan inkomsten en uitgaven. Zo kun je eerder maatregelen nemen om je liquiditeit op peil te houden. 

Financiële administratie en dienstverlening

In de bouwsector zijn de vraagstukken vaak complex. Diverse overheden, ondernemers en uitvoerende instanties spelen een rol in de branche. Alfa staat hierin ook voor jou klaar. Naast het opstellen van jaarrekeningen, fiscale aangiften en loonadministraties kun je voor veel andere vragen een beroep op onze expertise doen, zoals:
- Herstructurering van de juridische structuur;
- Aanvragen van subsidies;
- Opstellen van bedrijfsplannen;
- Begeleiden van overnames en samenwerkingsvormen.

Alfa is thuis in jouw branche. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Lees de laatste artikelen over de bouwsector