Never a dull moment!

Ondanks dat de regering administratieve lastenverlichting voor de bedrijven nastreeft, geldt dit naar mijn idee niet voor de salarisadministratie. In de afgelopen jaren zijn veel collectieve regelingen voor werknemers omgezet naar individuele regelingen, waardoor het hele salarisadministratieproces voor de werkgever juist steeds gecompliceerder en tijdrovender is geworden. Hierbij wil ik graag de werkgevers ondersteunen!

In een ver verleden ben ik begonnen op de salarisadministratie wat toen nog GAK en GMD heette in Amsterdam. Na een aantal jaren ben ik daar vandaan overgestapt naar de accountancybranche  waarin ik nu zo’n 30 jaar werkzaam ben geweest bij verschillende kantoren. Eerst als salarisadministrateur, maar in de loop van de tijd als salarisadviseur.

Mijn functie bij Alfa Accountants is Medewerker Vaktechniek Salaris en Personeel. In deze functie gebruik ik mijn, in de afgelopen jaren, opgedane ervaring om mijn collega’s binnen de loonteams van Alfa Accountants te helpen. Samen met andere collega’s fungeer ik dan ook als vraagbaak en/of sparringpartner.

Daarnaast probeer ik ook de nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied te blijven volgen en deze vervolgens te vertalen in producten waar mijn collega’s binnen de loonteams in hun dagelijks werk mee aan de slag kunnen. Gezien de steeds wisselende wet- en regelgeving is dat een grote uitdaging.


Recente artikelen van Patricia

Meldplicht gedetacheerde buitenlandse werknemers

Meldplicht gedetacheerde buitenlandse werknemers

7 april 2023

Een groot aantal van onze klanten krijgen een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de meldplicht. Wie moet melden en wat gebeurt als je dit niet doet?

Nederlandse Arbeidsinspectie gaat horeca controleren

Nederlandse Arbeidsinspectie gaat horeca controleren

23 februari 2023

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. 7.500 horecabedrijven zijn recent aangeschreven om hun arbobeleid nader te verklaren.