Banner

Controleren Whk-beschikking 2023: geen overbodige luxe

29 november 2022 | Door:  Erik Bos

Als werkgever ontvang je in november of december een blauwe envelop van de Belastingdienst. Daarin vind je een beschikking over de Werkhervattingskas met twee premiepercentages voor 2023. Vooral als jouw loonsom hoger is dan 905.000 euro, is het van belang deze op juistheid te laten beoordelen. De kans op een fout in die beschikking is reëel en je wilt natuurlijk niet meer premie betalen dan nodig is. Krijg je binnenkort post? Zend deze direct door naar jouw contactpersoon van Salaris en Personeel.

Twee premies in de Whk

In de Werkhervattingskas (Whk) komen twee verschillende premies samen: de gedifferentieerde WGA-premie en de gedifferentieerde Ziektewetpremie. De eerste premie betaal je voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard en een WGA-uitkering (arbeidsongeschiktheidsuitkering) van het UWV ontvangen. De tweede premie heeft betrekking op de Ziektewetuitkering van tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan. De Whk-premies betaal je via jouw loonaangifte aan het UWV.

Gedifferentieerde premies

Zoals de naam al aangeeft, gaat het om gedifferentieerde premies. Dat wil zeggen dat de premie afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidsrisico in jouw bedrijf of in jouw sector. Hoe meer werknemers in jouw bedrijf of sector langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, hoe hoger jouw premie. En omgekeerd, natuurlijk.

Klein, middelgroot en groot

●  Hoe de Whk-premie wordt berekend, is afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf. Ben je een kleine werkgever, dan betaal je een premie die afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de sector. Je ontvangt hierover een mededeling waartegen je geen bezwaar kunt maken.

●  Voor een grote werkgever (premieloon meer dan 3.620.000 euro) hangt de premie volledig af van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de eigen organisatie. De Belastingdienst bepaalt het risicopercentage van de organisatie door de totale WGA- of Ziektewetuitkeringen aan werknemers over 2021 te delen door het gemiddelde premieloon van 2017 tot en met 2021. De uitkomst staat in een beschikking die je –als je grote werkgever bent– in november of december ontvangt en waartegen je ook bezwaar kunt maken.

●  Je kunt ook middelgrote werkgever zijn. De premie die je dan betaalt, is gedeeltelijk afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in je sector en gedeeltelijk afhankelijk van je eigen arbeidsongeschiktheidsrisico. Ook als je middelgrote werkgever bent, ontvang je een voor bezwaar vatbare beschikking.

Of een werkgever in 2023 klein, middelgroot of groot is, wordt bepaald aan de hand van je loonsom in 2021. Was deze maximaal 905.000 euro? Dan ben je een kleine werkgever. Groot ben je, als jouw loonsom in 2021 meer dan 3.620.000 euro bedroeg. Een middelgrote werkgever had in dat jaar een loonsom die tussen beide bedragen lag.

Ons advies

Langdurig verzuim blijft maximaal twaalf jaar meetellen bij de bepaling van de premiepercentages van WGA en Ziektewet (twee jaar Ziektewet en tien jaar WGA). Je begrijpt dat een foutieve beschikking langdurig een behoorlijke financiële impact kan hebben. Daarom én vanwege de foutkans bij het vaststellen van de Whk-premie, adviseren wij jouw beschikking door ons te laten beoordelen. Wil je ons deze toezenden, zodra je deze ontvangt? Bij onduidelijkheid kunnen wij dan namens jou bezwaar aantekenen. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking gebeuren.

Eigenrisicodragers

Als je ervoor hebt gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, de Ziektewet of allebei, dan krijg je ook een premiemededeling of -beschikking van de Belastingdienst. Voor het deel waarvoor je eigenrisicodrager bent, staat daar dan een premie van 0 euro op. Je draait dan zelf op voor uitkeringen aan zieke flexwerkers en arbeidsongeschikte werknemers en kun je daar particulier voor verzekeren.

Heb je vragen?

Wil je weten wat Alfa voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met je contactpersoon van Salaris en Personeel.

Erik Bos

Erik Bos

Senior personeelsadviseur

088 2533200 | ebos@alfa.nl


Meer over Erik